Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

KEIMENO ANAΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ''ΠΡΩΤΕΑΣ''

Κάποια στιγμή, κάνοντας βόλτα στα στενά της Κοζά-
νης περίπου ένα χρόνο πριν, συναντήσαμε έναν παλιό
φίλο τον Σαλαμποκίδη Σταύρο, παρέα με Φίλιππο Κυρια-
ζίδη, οι οποίοι μας μίλησαν για ένα βάραθρο που υπάρχει
στην περιοχή τους και που είχε εξερευνηθεί πρόσφατα
από μέλη της ΕΣΕ ΤΟΤΒΕ. Αμέσως πήραμε τις απαραί-
τητες πληροφορίες και ορίσαμε ημερομηνία για να πάμε
να εξερευνήσουμε το βάραθρο αυτό.

Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μας στα σπήλαια της ορει-
νής περιοχής Άσκιου και Βούρινου. Από τότε, στην περι-
οχή έχουν εξερευνηθεί 5 βάραθρα (τρύπα περιστεριού-
35 μέτρα, σπηλιά αντάρτη-8 μέτρα, Χάντακας-75 μέτρα,
Καταβόθρα-2 μέτρα και Καταφυγίου-2 μέτρα) με μεγαλύ-
τερο τον Χάντακα, βάθους περίπου 75 μέτρων, και 3
οριζόντια (σπήλαιο Ερμακιάς, Σπήλαιο Δρακότρυπας ή
Διακότρυπας, Σπηλιά της νεράιδας) το καθένα με την
ιδιαιτερότητά του. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί
ότι η Καταβόθρα, είναι ένα σπήλαιο-βάραθρο δίπλα στην
Εγνατία οδό, ξακουστό στην περιοχή, καθώς, όπως λένε
οι χωρικοί, «μαζεύει όλα τα νερά της περιοχής», αλλά
δυστυχώς με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι κλείνει αμέσως
με χώμα.


Οι εξερευνήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Πιο
συγκεκριμένα, στο Βούρινο υπάρχει τουλάχιστον
ακόμα ένα ανεξερεύνητο βάραθρο που περιμένει να
δει το φως των φακών μας και να φάει σπιτ από τα
χεράκια μας, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για 2
ακόμα στην περιοχή της Ξηρολίμνης.


Σημαντικοί βοηθοί στην προσπάθεια μας είναι η
ντόπια κοινωνία, κυρίως της Ξηρολίμνης, που μας
έδωσε και έναν καινούριο σπηλαιοεξερευνητή, το
Φώτη. Το ενδιαφέρον των κατοίκων του χωριού για τη
σπηλαιολογία είναι εμφανές, καθώς, κάθε φορά που
βγαίναμε από σπηλιά στην περιοχή, πολλοί χωρικοί
μαζεύονταν στο καφενείο του Σταύρου για να ακού-
σουν τα νέα μας. Επίσης, σημαντική βοήθεια μας
προσέφερε ο φιλόξενος κύριος Δημήτρης που έχει την
στάνη του στην περιοχή του Βούρινου.
Η συνέχεια σύντομα στα σχοινιά μας…
Εξερευνήσεις των ορεινών όγκων Βούρινος και Άσκιο
Σ ε λ ί δ α 3
Τ ρ ι μ η ν ι α ί ο Σ π η λ α ι ο λ ο γ ι κ ό Π ε ρ ι ο δ ι κ ό
Τ ρ ι μ η ν ι α ί α Π ε ρ ι ο δ ι κ ή Έ κ δ ο σ η τ ο υ σ υ λ λ ό γ ο υ
Σ π η λ α ι ο λ ο γ ί α Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς « Π ρ ω τ έ α ς »
Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς — Μ ά ρ τ ι ο ς 2 0 1 2
Σ ε λ ί δ α 3
Αρμάτωμα στο σπήλαιο Αντάρτη
Άποψη
ΠΗΓΗ :
http://www.proteascave.gr/joomla/attachments/article/52/Proteas%20Magazine%202012%20A.pdf

Σχόλια
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ

Δείτε ποιός γιορτάζει σήμερα

email ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - contact email

xirolimni2@yahoo.gr

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων