Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο Ξηρολιμνης.

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ξηρολίμνη, 27/4/2017

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 92 /Φ19

Τηλέφωνο: 2461091479

Πληροφορίες: Καφαντατζίδου Τριανταφυλλιά

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Οι εγγραφές των νηπίων θα πραγματοποιηθούν

από 2 έως 19 Μαΐου 2017 και τις ώρες: 8.30 πμ -9.30 πμ .

Στο Νηπ/γειο Ξηρολίμνης εγγράφονται και φοιτούν (όρια σχολ. περιφέρειας):

 Μαθητές που κατοικούν στην Τοπ. Κοινότητα Ξηρολίμνης

 Μεταφερόμενοι μαθητές των Τοπ. Κοινοτήτων Σκήτης & Ανθοτόπου

Το σχολικό έτος 2017-2018 εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν:

το έτος 2012 (νήπια) και το έτος 2013 (προνήπια)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

Παρακαλούνται οι γονείς πριν την εγγραφή να περάσουν να παραλάβουν τα προς συμπλήρωση

έντυπα

1. Αίτηση εγγραφής & Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησης).

(Έντυπο διανέμεται στο Νηπ/γειο) .

2. Πιστοποιητικό γέννησης δεν απαιτείται (αναζητείται με την αίτηση και γίνεται λήψη από το

πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΠΕΘ).

3. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα

εμβόλια & Αριθμός ΑΜΚΑ μαθητή.

4. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή κινητού τηλεφ.,ή μισθωτήριο συμβόλαιο κ.λ.π. ως

αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του νηπίου , προκειμένου οι μαθητές να

εγγράφονται στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας.

5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

(Έντυπο για το Α.Δ.Υ.Μ. διανέμεται στο Νηπ/γειο και συμπληρώνεται από ιατρούς:

α) των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρων Υγείας, Περιφ. Ιατρείων) ή β) συμβεβλημένους

ιατρούς με ΕΟΠΥΥ ή γ) ιδιώτες ιατρούς.

6. Αίτηση & Υπεύθυνη δήλωση του γονέα για έγκριση μεταφοράς μαθητή.

Ισχύει μόνο για τους μεταφερόμενους μαθητές εκτός της έδρας του Νηπ/γειου.

(Έντυπο διανέμεται & συμπληρώνεται στο Νηπ/γειο) .

7. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας του παιδιού (για το παρουσιολόγιο της τάξης).

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Τα ίδια δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω, επίσημα μεταφρασμένα και Ληξιαρχική

πράξη γέννησης.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για τα νήπια που θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά

απαιτείται: α) Αίτηση ανανέωσης εγγραφής (Έντυπο διανέμεται στο Νηπ/γειο)

β) Αίτηση & Υπεύθυνες δηλώσεις μεταφοράς μαθητή (για μεταφερόμενους

Σχόλια
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ

Δείτε ποιός γιορτάζει σήμερα

email ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - contact email

xirolimni2@yahoo.gr

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων